کلیشه سازی کارتن

کلیشه سازی کارتن

کلیشه سازی کارتن

در صنعت چاپ و بسته بندی از دستگاهی به نام فلکسو استفاده میشود. یکی از کاربردهای این دستگاه چاپ به روی کارتن میباشد.
برای چاپ روی کارتن نیاز به ابزاری به نام کلیشه میباشد.
کلیشه ها معمولا از ژلاتین ساخته میشوند.
جالب است بدانید کلیشه علاوه بر چاپ روی کارتن ، در چاپ روی انواع نایلون ها و مقوا ها کاربرد دارد.

کلیدواژه خود را وارد کنید